ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024Г.

 

УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ,

Стартира срока за подаване на заявление по чл.3, ал.11 от Наредба 1 от 2020г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация:

– заявление до директора, в което вие правите избор на начина за явяване на изпита: чрез тема или защита на дипломен проект.

Заявлението може да бъде подадено в срок до 15.12.2023г. в деловодството на училището.

Информация може да получите и от класните си ръководители.

Силвия Баташка