Уважаеми родители, ученици и учители,

Във връзка с Заповед №РД 09-3596 от 20.10.2021г на МОН, Заповед № РД 01-856 от 19.10.2021г на МЗ, Заповед № РД 09-3660 от 21.10.2021г. на МОН и Писмо № РД-20-1410 от 22.10.2021г. на РУО – София област, Ви уведомявам, че присъствения учебен процес се възстановява за всички ученици на ПГ „Васил Левски“ гр. Ихтиман от 25.10.2021г.

Времетраененто на учебните часове е 45 минути, 10 минути междучасия и едно от 20 минути междучасие.

Моля, родителите да осигурят на маски за децата си и да ги информират за спазването на противоепидемичните мерки!!!

Силвия Баташка