Уважаеми ученици, родители и учители,

Уведомявам Ви, че София област се намира в тъмночервена зона, което налага преминавенто на обучение, както следва:

– учениците от 8 клас и 12 клас – остават да се обучават в присъствена форма, а учениците от 9, 10 и 11 клас преминават в ОРЕС – класна стая в Школо- за периода от 12.10 до 17.10.2021г.

– учениците от 10 клас – са в присъствено обучение, а учениците от 8, 9, 11 и 12 клас са в ОРЕС – класна стая в Школо – за периода от 18.10 до 24.10.2021г.

Времетраенето на учебните часове ще бъде 40 минути.

С уважение, Силвия Баташка