Уважаеми ученици и родители,

Уведомявам Ви, че се провеждат присъствени учебни занятия на 50% от паралелките в училищата поради достигната 14-дневна заболяемост между 250 и 500 на 100 000 население в изпълнение на т.4-5 от Заповед №РД 09-4201/05.11.2021 г. на МОН и т.19 от Заповед № РД -01-890/03.11.2021 г. на МЗ,   от 29.11.2021 г. до 03.12.2021 г. вкл.- за община Ихтиман.

Присъствено се обучават – 9 а,б,в,г / 11 а,б,в,г / 12 а, в клас

ОРЕС – 8 а,б,в,г клас / 10 а,б,в,г клас / 12 б,г клас

Силвия Баташка