ДНЕВЕН РЕЖИМ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА  ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.02.2024Г. ДО 07.02.2024Г.

8 ДО 12 КЛАС

Час   Начало      Край Продължителност

1       08:00         08:40         40 мин

2       08:50         09:30         40 мин

3       09:40         10:20         40 мин

4       10:40         11:20         40 мин

5       11:30         12:10         40 мин

6       12:20         13:00         40 мин

7       13:10         13:50         40 мин

8       14:00         14:40         40 мин

Провеждането на учебните часове е съгласно седмичното разписание!