70 години от създаването на Професионална гимназия “Васил Левски” гр.Ихтиман

Разгледайте нашата презентация: