На основание чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка със Заповед № РД 09-1804/31.08.2020г. на министъра на образованието и науката

ОПРЕДЕЛЯМ

За учебната 2021-2022 година:

  1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

30.10.2021г. – 01.11.2021 г. вкл. есенна

24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл. коледна

01.02.2022 г.-   междусрочна

01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас

07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. пролетна за XII клас

 

  1. Неучебни дни

18.05.2022 г. ДЗИ по БЕЛ

20.05.2022 г. втори ДЗИ и държавен изпит за придобиване на професионлана квалификация

25.05.2022 г. неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

14.06.2022 г. НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

16.06.2022 г. НВО по математика в края на VII и на Х клас

 

  1. Начало на втория учебен срок

02.02.2022 г. I – ХIІ клас

 

      4. Край на втория учебен срок

12.05.2022 г. ХІІ клас (13 учебни седмици)

30.06.2022 г. VII – ХІ клас (18 учебни седмици +2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07-31.08.2022г. за паралелки с професионалана подготовка  в Х и ХI клас)

 

 

 

Вр.И.Д Директор:

Силвия Баташка