Уважаеми ученици и родители,

Със Заповед на МЗ №РД-01-45/18.01.2023г. и Заповед на МОН №РД 09-79/19.01.2023г. се определят дните от 23.01-2023г. до 27.01.2023г. за неучебни, поради обявена грипна ваканция!

==================================================================================================================================

На основание чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование с Заповед №6/15.09.2022г. , във връзка със Заповед № РД 09-1804/31.08.2020г. на министъра на образованието и науката

ОПРЕДЕЛЯМ

За учебната 2022-2023 година:

 

1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:
29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл. есенна
24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. коледна
01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. вкл. междусрочна
08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас
12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. пролетна за XII клас
2. Неучебни дни
19.05.2023 г. държавен зрелостен изпит по български език и литература
23.05.2023 г. втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
25.05.2023 г. неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
13.06.2023 г. изпит по български език и литература от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас
16.06.2023 г. изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас РД09-4066/ 30.08.
3. Начало на втория учебен срок
06.02.2023 г. I – ХIІ клас
4. Край на втория учебен срок
16.05.2023 г. ХІІ клас (13 учебни седмици)
31.05.2023 г. І – III клас (14 учебни седмици)
15.06.2023 г. IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2023 г. V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2023 г. VII – ХІ клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07.2023 г. – 31.08.2023 г. за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и XI клас)

 

Вр.И.Д Директор:

Силвия Баташка