ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024Г.

 

УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ,

Стартира срока за подаване на заявление по чл.3, ал.11 от Наредба 1 от 2020г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация:

– заявление до директора, в което вие правите избор на начина за явяване на изпита: чрез тема или защита на дипломен проект.

Заявлението може да бъде подадено в срок до 15.12.2023г. в деловодството на училището.

Информация може да получите и от класните си ръководители.

Силвия Баташка

 

==================================================================================================================================

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЗИ 2023/2024Г.

Дати за провеждане на държавни зрелостни изпити / задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация, както следва:

 Сесия май – юни 

  • Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 17 май 2024 г., начало 08,30 ч.
  • Втори задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – 20 май 2024 г., начало 08,30 ч.
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 22 май до 31 май 2024 г.
  • ЗДИППК – в частта му по практика на професията – в периода 21,22,23 май 2024г., начало 08,30 ч.

 Сесия август – септември 

  • Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 22 август 2024 г., начало 08,30 ч.
  • Втори задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – 23 август 2024 г., начало 08,30 ч.
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 август 2024 г. – 30 август 2024 г.
  • ЗДИППК – в частта му по практика на професията – в периода 26,27,28 август 2024г., начало 08,30 ч.

 

 

Силвия Баташка

Вр.И.Д Директор на ПГ «Васил Левски»