ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ

ХІІ КЛАС

2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА

 

І. ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

сесия май- юни

  • Български език и литература- 18 май 2022 г., начало 08,30 ч.
  • Задържителен държавен изпит за придобиване на професионлана квалификация- 20 май 2022 г., начало 08,30 ч.
  • допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика в периода 26 май-3 юни 2022г./на същите дати се провеждат и съответните задължителни държавни зрелостни изпити, с изключение на изпита по БЕЛ, за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021-2022 година/

 

сесия август- септември

  • Български език и литература- 25 август 2022 г., начало 08,30 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит- 26 август 2022г., начало 08,30 ч.
  • допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика в периода 29 август-2 септември 2022г./на същите дати се провеждат и съответните задължителни държавни зрелостни изпити, с изключение на изпита по БЕЛ, за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021-2022 година/

Силвия Баташка

Вр.И.Д Директор на ПГ «Васил Левски»