ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЗИ 2022/2023Г.

Дати за провеждане на държавни зрелостни изпити / задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация, както следва:

 Сесия май – юни 

  • Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 19 май 2023 г., начало 08,30 ч.
  • Втори задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – 23 май 2023 г., начало 08,30 ч.
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май до 31 май 2023 г.

 Сесия август – септември 

  • Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 24 август 2023 г., начало 08,30 ч.
  • Втори задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – 25 август 2023 г., начало 08,30 ч.
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 28 август 2023 г. – 01 септември 2023 г.

 

Дати за провеждане на държавните изпити за

придобиване степен на професионална квалификация, както следва:

  • За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди учебната 2022 – 20203 година:

Сесия януари –За първа, втора, трета и четвърта степен – 20.01.2023 г.

1.2. За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория/практика на професията и специалността за придобиване на втора, трета и четвърта степен на професионална квалификация:

1.2.1. Сесия май – юни – 23.05.2023 г. – теория, практика – 29,30,31 май 2023г.

1.2.2. Сесия август – септември – 25.08.2023 г.  – теория, практика – 28,09,30 август 2023г.

Силвия Баташка

Вр.И.Д Директор на ПГ «Васил Левски»