Уважаеми ученици и родители,

Уведомявам Ви, че от 14.03.2022г. до 18.03.2022г. учебния процес ще протече във виртуална класна стая на Школо. Обучението ще се осъществи в електронна среда при спазване на седмичното разписание и времетраене на учебен час от 40 минути.

Моля, бъдете отговорни към учебния процес!

При настъпила промяна ще бъдете уведомени!

Силвия Баташка

===============================================================================

 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Уведомявам Ви, че от 21.02.2022г. всички ученици ще преминат в присъствено обучение при спазване на Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка, утвърдени със Заповед № РД 09-4756/30.11.2021г. и посл.изм. Заповед № РД 09-4982/14.12.2022г. на МОН.

Учениците продължават с тестването за COVID-19 всеки понеделник и съгласно дадено съгласие от родител.

Времетраенето на учебните часове е 40 минути.

Силвия Баташка

=======================================================================

Уважаеми ученици и родители,

Уведомявам Ви, че Софийска област е все още в Етап три от Националния план и Решение на Областен оперативен щаб е прието: обучението на учениците ще се извършва при ротация 50% от паралелките през следващите две седмици.

От 07.02.2022г. – ще бъдат в ОРЕС – 8, 9 и 11 клас, присъствена форма – 10 и 12 клас.

От 14.02.2022г. – ще бъде в ОРЕС – 10 и 12 клас, присъствена форма – 8, 9 и 11 клас.

При настъпила промяна ще бъдете уведомени!

Силвия Баташка

==============================================================================

Уважаеми ученици, 

Уважаеми родители, 

Уведомявам Ви за настъпила промяна в организацията на учебния процес за дните 27 и 28.01.2022г., както следва:

Присъствено обучение – 10 а, б, г и 12 а, б клас

ОРЕС – 8, 9 , 10 в, 11 и 12 в,г клас

Промените са наложи във връзка с усложнената епидемична обстановка – COVID-19 в София област.

Силвия Баташка

==============================================================================

Уважаеми ученици и родители,

Учениците продължават да се обучават от 24.01.2022г , както следва:

Присъствено обучение – класове ОРЕС – класове
8 а, б, 9 а, б, г, 10 а, б, г, 11а, 12 а, б класове 8 в,г , 9 в, 10 в, 11 б, в, г, 12 в,г класове

Времетраенене на учебните часове – 40 минути.

С уважение, Силвия Баташка

=============================================================================

Уважаеми ученици и родители,

Учениците продължават да се обучават от 20.01.2022г , както следва:

Присъствено обучение – класове ОРЕС – класове
8 а, б, 9 а, б, г, 10 а, б, г, 11а, 12 а, б класове 8 в,г , 9 в, 10 в, 11 б, в, г, 12 в,г класове

Времетраенене на учебните часове – 40 минути.

С уважение, Силвия Баташка

===============================================================================

Уважаеми ученици и родители,

Учениците продължават да се обучават от 17.01.2022г , както следва:

Присъствено обучение – класове ОРЕС – класове
8 а, б, 9 а, б, г, 10 а, 10 г, 11а, 12 а, б класове 8 в,г , 9 в, 10 б,в, 11 б, в, г, 12 в,г класове

Времетраенене на учебните часове – 40 минути.

С уважение, Силвия Баташка

===============================================================================

Уважаеми ученици и родители,

Учениците от 9 б клас ще се обучават присъствено от 12.01.2022г.

Учениците от 10 а клас ще се обучават присъствено от 13.01.2022г.

Учениците продължават да се обучават от 13.01.2022г , както следва:

Присъствено обучение – класове ОРЕС – класове
8 а, б, 9 б, 9 г, 10 а, 10 г, 11а, 12 а, б класове 8 в,г , 9а,в, 10 б,в, 11 б, в, г, 12 в,г класове

Времетраенене на учебните часове – 40 минути.

С уважение, Силвия Баташка

 

===============================================================================

Уважаеми ученици и родители,

Учениците продължават да се обучават от 10.01.2022г , както следва:

Присъствено обучение – класове ОРЕС – класове
8 а, б, 10 г, 11а, 12 а, б класове 8 в,г , 9а,б,в,г, 10а, б,в, 11 б, в, г, 12 в,г класове

Времетраенене на учебните часове – 40 минути.

С уважение, Силвия Баташка

============================================================================

Уважаеми ученици и родители,

Уведомявам Ви, че се провеждат присъствени учебни занятия за класовете, достигнали 30% съгласие за тестване в училищна среда за Covid-19 от 04.01.2022г. Това са класовете – VII а, б, XII а,б клас. Учениците подали своите декларации може да присъстват в учебните часове. Останалите ученици са в ОРЕС при спазване на седмичното разписание, времетраене на учебните часове, Виртуална класна стая-Школо.

При промяна ще бъдете уведомени.

Силвия Баташка

 

 

=====================================================================================

Уважаеми ученици и родители,

Уведомявам Ви, че се провеждат присъствени учебни занятия за класовете, достигнали 30% съгласие за тестване в училищна среда за Covid-19 от 16.12.2021г. Това са класовете – VII а, б, XII а,б клас. Учениците подали своите декларации може да присъстват в учебните часове. Останалите ученици са в ОРЕС при спазване на седмичното разписание, времетраене на учебните часове, Виртуална класна стая-Школо.

При промяна ще бъдете уведомени.

Силвия Баташка

 

================================================================================

Уважаеми ученици и родители,

Уведомявам Ви, че се провеждат  учебни занятия в ОРЕС  в предвид данните от 14 дневната база на заболеваемост в Община Ихтиман. Седмичното разписание няма промяна, учебните часове са с времетраене от 40 минути, Виртуална класна стая-Школо. При промяна ще бъдете уведомени.

 

Силвия Баташка

================================================================================

Уважаеми ученици и родители,

Уведомявам Ви, че се провеждат присъствени учебни занятия на 50% от паралелките в училищата поради достигната 14-дневна заболяемост между 250 и 500 на 100 000 население в изпълнение на т.4-5 от Заповед №РД 09-4201/05.11.2021 г. на МОН и т.19 от Заповед № РД -01-890/03.11.2021 г. на МЗ,   от 29.11.2021 г. до 03.12.2021 г. вкл.- за община Ихтиман.

Присъствено се обучават – 9 а,б,в,г / 11 а,б,в,г / 12 а, в клас

ОРЕС – 8 а,б,в,г клас / 10 а,б,в,г клас / 12 б,г клас

Силвия Баташка

 

===============================================================================

 

Уважаеми ученици и родители, 

Уведомявам Ви, че обучението в ОРЕС продължава от 23.11.2021г.

При промяна на епидемичната ситуация ще бъдете уведомени!

Силвия Баташка

 

==============================================================================

 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ,

Уведомявам всички ученици, обучаващи се в дневна форма на обучение, че от утре – 16.11.2021г. преминават в ОРЕС – Школо – Виртуална класна стая до подобряване на епидемичната обстановка.

При настъпила промяна ще бъдете своевременно уведомени!

Силвия Баташка

 

===============================================================================

 

Уважаеми ученици, родители и учители, 

Във връзка с промяна в епидемичната обстановка, Ви уведомявам за промяна на начина на обечение от 09.11.2021г. до 15.11.2021г., както следва:

Присъствено обучение учат – 8, 10, 12 а и 12 б клас.

ОРЕС са учениците от  – 9, 11, 12 в и 12 г клас.

При нова промяна ще бъдете уведомени!

Силвия Баташка

==================================================================================

Уважаеми ученици, родители и учители,

Във връзка със Заповед №РД 01-890 от 03.11.2021г. на министъра на здравеопазването, всички ученици преминават в обучение от разстояние от 08.11.2021г. Провеждането на учебните занятия ще бъде във Школо – Виртуална класна стая.

Моля, родителите на учениците да окажат съдействие относно осигуряване присъствието им в учебните часове!

Моля, учениците да спазват седмичното разписание и съответния дневен режим!

При настъпване на промяна ще бъдете уведомени!

Силвия Баташка

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Уважаеми ученици, родители и учители,

Със Заповед № 09-3875 от 27.10.2021г. на министъра на образованието и науката обявява график за обучение за периода от 28.10.2021г. до 05.11.2021г., както следва:

– учениците от 8 и 10 клас – преминават в ОРЕС

– учениците от 9, 11 и 12 клас – остават в присъствена среда

Силвия Баташка

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Уважаеми родители и ученици,

Уведомяваме Ви, че е преустановено присъственото обучение за учениците от 8 в клас и 8 г клас, съгласно указания на РЗИ – София област.

Учениците преминават в обучение от разстояние в електронна среда.

Обучението ще се осъществява във Виртуална класна стая в платформата на Школо.

Период: от 29.09.2021г. до 08.10.2021г., времетраенето на учебните часове са без промяна.

Ще бъдете своевремено уведомявани при възникнали обстоятелства и промени.