Уважаеми ученици и родители,

Уведомявам Ви, че се провеждат присъствени учебни занятия на 50% от паралелките в училищата поради достигната 14-дневна заболяемост между 250 и 500 на 100 000 население в изпълнение на т.4-5 от Заповед №РД 09-4201/05.11.2021 г. на МОН и т.19 от Заповед № РД -01-890/03.11.2021 г. на МЗ,   от 29.11.2021 г. до 03.12.2021 г. вкл.- за община Ихтиман.

Присъствено се обучават – 9 а,б,в,г / 11 а,б,в,г / 12 а, в клас

ОРЕС – 8 а,б,в,г клас / 10 а,б,в,г клас / 12 б,г клас

Силвия Баташка

 

===============================================================================

 

Уважаеми ученици и родители, 

Уведомявам Ви, че обучението в ОРЕС продължава от 23.11.2021г.

При промяна на епидемичната ситуация ще бъдете уведомени!

Силвия Баташка

 

==============================================================================

 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ,

Уведомявам всички ученици, обучаващи се в дневна форма на обучение, че от утре – 16.11.2021г. преминават в ОРЕС – Школо – Виртуална класна стая до подобряване на епидемичната обстановка.

При настъпила промяна ще бъдете своевременно уведомени!

Силвия Баташка

 

===============================================================================

 

Уважаеми ученици, родители и учители, 

Във връзка с промяна в епидемичната обстановка, Ви уведомявам за промяна на начина на обечение от 09.11.2021г. до 15.11.2021г., както следва:

Присъствено обучение учат – 8, 10, 12 а и 12 б клас.

ОРЕС са учениците от  – 9, 11, 12 в и 12 г клас.

При нова промяна ще бъдете уведомени!

Силвия Баташка

==================================================================================

Уважаеми ученици, родители и учители,

Във връзка със Заповед №РД 01-890 от 03.11.2021г. на министъра на здравеопазването, всички ученици преминават в обучение от разстояние от 08.11.2021г. Провеждането на учебните занятия ще бъде във Школо – Виртуална класна стая.

Моля, родителите на учениците да окажат съдействие относно осигуряване присъствието им в учебните часове!

Моля, учениците да спазват седмичното разписание и съответния дневен режим!

При настъпване на промяна ще бъдете уведомени!

Силвия Баташка

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Уважаеми ученици, родители и учители,

Със Заповед № 09-3875 от 27.10.2021г. на министъра на образованието и науката обявява график за обучение за периода от 28.10.2021г. до 05.11.2021г., както следва:

– учениците от 8 и 10 клас – преминават в ОРЕС

– учениците от 9, 11 и 12 клас – остават в присъствена среда

Силвия Баташка

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Уважаеми родители и ученици,

Уведомяваме Ви, че е преустановено присъственото обучение за учениците от 8 в клас и 8 г клас, съгласно указания на РЗИ – София област.

Учениците преминават в обучение от разстояние в електронна среда.

Обучението ще се осъществява във Виртуална класна стая в платформата на Школо.

Период: от 29.09.2021г. до 08.10.2021г., времетраенето на учебните часове са без промяна.

Ще бъдете своевремено уведомявани при възникнали обстоятелства и промени.