Свободни места по паралелки към 20.02.2024г.

8 а клас – Eксплоатация на атомобилния транспорт – 2 ученици

8 б клас – Механизация на селското стопанство – 0 свободно място

8 в клас – Земеделско стопанство  – 5 свободни места

8 г клас – Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил – 8 свободни места

9 а клас – Eксплоатация на атомобилния транспорт – 5 свобдни места

9 б клас – Eксплоатация на атомобилния транспорт – 8 свободни места

9 в клас – Механизация на селското стопанство – 10 свободни места

9 г клас – Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил – 5 свободни места

10 а клас – Eксплоатация на атомобилния транспорт – 9 свобдни места

10 б клас – Eксплоатация на атомобилния транспорт – 10 свободни места

10 в клас – Земеделско стопанство – 10 свобдни места

10 г клас – Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил – 6 свобдни места

11 а клас – Eксплоатация на атомобилния транспорт – 10 свободни места

11 б клас – Eксплоатация на атомобилния транспорт – 10 свобдни места

11в клас – Механизация на селското стопанство – 12 свободни места

11 г клас – Земеделско стопанство – 9 сводни места

 

 

 

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024Г.

№   Направление

 

     Професия             Специалност   Брой ученици Форма на обучение
1 840

Транспортни услуги

840070

Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт

8400701

Eксплоатация на атомобилния транспорт

26 дневна
2. 621

Растениевъдство и животновъдство

621080

Монтьор на селскостопанска техника

6210801

Механизация на селското стопанство

26 дневна
3. 345

Администрация и управление

345120

Икономист

3451203

Земеделско стопанство

26

 

дневна
4. 542

Производствени технологии- текстил, облекло, обувки и кожи

542040

Моделиер-технолог на облекло

5420401

Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил

26 дневна

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ:

 

ДЕЙНОСТИ I етап II етап III етап IV етап След IV етап
Подаване да документи 05-07.07.2023г. 13-17.07.2023г. 26-27.07.2023г. 07-08.08.2023г. 04-05.09.2023г.
Обявяване на класираните ученици До 12.07.2023г. До 19.07.2023г. До  31.07.2023г. До 10.08.2023г. До 06.09.2023г.
Записване на приетите ученици 13-17.07.2023г. 20-24.07.2023г. 01-02.08.2023г. 11-14.08.2023г. 07.09.2023г.

 

IV.            Как да кандидатствам?

  • На хартиен носител, училище гнездо- СУ „Христо Ботев“ гр. Ихтиман
  1. Свидетелство за основно образование
  2. Медицинско свидетелство
  3. Служебна бележка
  • Онлайн:
  1. Сканирано медицинско
  2. Служебна бележка