Прием след седми клас

2021/2022 учебна година

 

I.                  Прием след седми клас в професия/специалност:

 

 1. Професия: 840070 „Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт“, специалност:  8400701 „Експлоатация на автомобилния транспорт“ – 2 паралелки от 26 ученици – общо 52 броя ученици
 2. Професия: 345120 „Икономист“, специалност: 3451203 „Земеделско стопанство“ – 1 паралелки от 26 ученици –  общо  26 броя ученици
 3. Професия: 542040 „Моделиер – технолог на облекло“, специалност: 5420401 „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“ – 1 паралелка – 26 броя ученици

II.               Образуване на бал за кандидатстване:

 • Удвоената оценка по български език и литература от НВО;
 • Удвоената оценка по математика от НВО;
 • Оценката от предмет – математика от завършения етап на образование
 • Оценката от предмет – география от завършения етап на образование

III.           График на дейностите по прием на документи:

 

I етап:  Подаване на документи за участие: 05 – 07.07.2021г.

Обявяване на списъци: до 13.07.2021г.

Записване на приети ученици:

до 16.07.2021г.

II етап: 

Обявяване на списъци: 20.07.2021г.

Записване на приети ученици:

до 22.07.2021г.

III етап:  Подаване на документи за участие: 26 – 27.07.2021г.

Обявяване на списъци:  до 29.07.2021г.

Записване на приети ученици:

до 30.07.2021г.

 

IV.            Как да кандидатствам?

 • На хартиен носител, училище гнездо- СУ „Христо Ботев“ гр. Ихтиман
 1. Свидетелство за основно образование
 2. Медицинско свидетелство
 3. Служебна бележка
 • Онлайн:
 1. Сканирано медицинско
 2. Служебна бележка