• ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА СФО

  • График за провеждане на изпити от СФО – поправителна сесия – юни 2022г.    график юни 22