Организация на учебния ден

  • Седмично разписание за първи срок за учебната 2023/2024г.

    2023_09_28_13_57_04 (3)

  • Седмично разписание за втори учебен срок за 2023/2024г.

    2024_02_14_15_56_46