Уважаеми родители и ученици,

Със Заповед на МЗ с №РД-01-45/18.01.2023г. и Заповед № РД – 09 – 79/19.01.2023г.  дните от 23.01.2023г. до 27.01.2023г. са определени за неучебни дни!