Провеждане на организирано обучение:

  1. Изпърнител: „Евроклас – консулт“ ЕООД
  2. Тема: Формиране на ключови умения за работа в екип.
  3. Период:24-05.04.2023г.
  4. Форма: Частично – присъствена, 32 академични часа, 2 квалификационни кредита
  5. гр. Сандански, Интерхотел Сандански