Уважаеми ученици и родители, 

Предоставям Ви, актуализирана Заповед № РД 09-4982/ 14.12.2021г на МОН относно декларации за съгласие за тестване на ученици с неинвазивен бърз антигенен тест за доказване на COVID-19 /чрез слюнка/. Вашето съгласие ще позволи учениците да се върнат в класната стая, но при 30% изразено съгласие от Ваша страна за цялата паралелка.

Може да информирате класния ръководител на вашето дете и да попълните съответната декларация, представяйки я в училище.

 

4982-14 12 Заповед на МОН

================================================================================

zap4813_ORES_I-XII_031221 (1) Заповед за ОРЕС

Nasoki_zap4814_031221 Насоки за обучение и действия в условия на извънредна епидемична обстановка.

Уважаеми ученици и родители, 

Предоставям Ви, декларации за съгласие за тестване на ученици с неинвазивен бърз антигенен тест за доказване на COVID-19 /чрез слюнка/. Вашето съгласие ще позволи учениците да се върнат в класната стая, но при 50% изразено съгласие от Ваша страна за цялата паралелка.

Може да информирате класния ръководител на вашето дете и да попълните съответната декларация, представяйки я в училище.

декларация над 14г     

декларация до 14г  

=============================================================

Уважаеми ученици и родители, 

може да получите повече информация относно извършването на тестване за COVID-19 в училище.

https://www.youtube.com/channel/UC5eeF2zmLqXQgV1HGtCkC7A

 

================================================================================

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Уведомявам Ви, че са преустановени присъствените учебни занятия за учениците от VIII до XII клас в училищата поради достигната 14-дневна заболяемост над 500 на 100 000 население в изпълнение на т. 3 от Заповед № РД 09-4755/ 30.11.2021 г. на МОН и т.18 от Заповед № РД -01-973/26.11.2021 г. на МЗ, до намаляване на 14-дневната заболяемост в съответната община или отмяна на въведените със Заповедта на Министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки на територията на Република България от 30.11.2021г.

С уважение, Силвия Баташка

==============================================================================

Уважаеми ученици и родители,

Уведомявам Ви, че се провеждат присъствени учебни занятия на 50% от паралелките в училищата поради достигната 14-дневна заболяемост между 250 и 500 на 100 000 население в изпълнение на т.4-5 от Заповед №РД 09-4201/05.11.2021 г. на МОН и т.19 от Заповед № РД -01-890/03.11.2021 г. на МЗ,   от 29.11.2021 г. до 03.12.2021 г. вкл.- за община Ихтиман.

Присъствено се обучават – 9 а,б,в,г / 11 а,б,в,г / 12 а, в клас

ОРЕС – 8 а,б,в,г клас / 10 а,б,в,г клас / 12 б,г клас

Силвия Баташка

 

===============================================================================

 

Уважаеми ученици и родители, 

Уведомявам Ви, че обучението в ОРЕС продължава от 23.11.2021г.

При промяна на епидемичната ситуация ще бъдете уведомени!

Силвия Баташка

 

===============================================================================

 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ,

Уведомявам всички ученици, обучаващи се в дневна форма на обучение, че от утре – 16.11.2021г. преминават в ОРЕС – Школо – Виртуална класна стая до подобряване на епидемичната обстановка.

При настъпила промяна ще бъдете своевременно уведомени!

Силвия Баташка

==============================================================================

 

Уважаеми ученици, родители и учители, 

Във връзка с промяна в епидемичната обстановка, Ви уведомявам за промяна на начина на обечение от 09.11.2021г. до 15.11.2021г., както следва:

Присъствено обучение учат – 8, 10, 12 а и 12 б клас.

ОРЕС са учениците от  – 9, 11, 12 в и 12 г клас.

При нова промяна ще бъдете уведомени!

Силвия Баташка

 

====================================================================================

 

Уважаеми ученици, родители и учители, 

Във връзка със Заповед №РД 01-890 от 03.11.2021г. на министъра на здравеопазването, всички ученици преминават в обучение от разстояние от 08.11.2021г. Провеждането на учебните занятия ще бъде във Школо – Виртуална класна стая.

Моля, родителите на учениците да окажат съдействие относно осигуряване присъствието им в учебните часове!

Моля, учениците да спазват седмичното разписание и съответния дневен режим!

При настъпване на промяна ще бъдете уведомени!

С уважение,

Силвия Баташка

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Уважаеми ученици, родители и учители,

Със Заповед № 09-3875 от 27.10.2021г. на министъра на образованието и науката обявява график за обучение за периода от 28.10.2021г. до 05.11.2021г., както следва:

– учениците от 8 и 10 клас – преминават в ОРЕС

– учениците от 9, 11 и 12 клас – остават в присъствена среда

Силвия Баташка

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Уважаеми родители, ученици и учители,

Във връзка с Заповед №РД 09-3596 от 20.10.2021г на МОН, Заповед № РД 01-856 от 19.10.2021г на МЗ, Заповед № РД 09-3660 от 21.10.2021г. на МОН и Писмо № РД-20-1410 от 22.10.2021г. на РУО – София област, Ви уведомявам, че присъствения учебен процес се възстановява за всички ученици на ПГ „Васил Левски“ гр. Ихтиман от 25.10.2021г.

Времетраененто на учебните часове е 45 минути, 10 минути междучасия и едно от 20 минути междучасие.

Моля, родителите да осигурят на маски за децата си и да ги информират за спазването на противоепидемичните мерки!!!

С уважение, Силвия Баташка