2021/2022 година

Осигурени са средства от инвестиционната програма на Министерство на образованието и науката за 2021г. за идграждане на ограда на ПГ „Васил Левски“ гр. Ихтиман по ПМС №262/29.07.2021г.
Осигурени са средства от инвестиционната програма на Министерство на образованието и науката за 2021г. за ремонт на покрив на ПГ „Васил Левски“ гр. Ихтиман по ПМС №262/29.07.2021г.
Със средства от бюджета на училището е закупен фабрично нов трактор за провеждане на обучение на учениците!