Уважаеми родители и ученици, 

Уведомявам Ви, че съгласно заповед № РД 01-93 от 24.01.2024г. на директора на РЗИ София област са въведени противоепидемична мерки за периода от 25.01.2024г. до 01.02.2024г.

Силвия Баташка