УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Уведомявам Ви, че от 21.02.2022г. всички ученици ще преминат в присъствено обучение при спазване на Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка, утвърдени със Заповед № РД 09-4756/30.11.2021г. и посл.изм. Заповед № РД 09-4982/14.12.2022г. на МОН.

Учениците продължават с тестването за COVID-19 всеки понеделник и съгласно дадено съгласие от родител.

Времетраенето на учебните часове е 40 минути.

Силвия Баташка