Уважаеми ученици и родители,

Уведомявам Ви, че от 14.03.2022г. до 18.03.2022г. учебния процес ще протече във виртуална класна стая на Школо. Обучението ще се осъществи в електронна среда при спазване на седмичното разписание и времетраене на учебен час от 40 минути.

Моля, бъдете отговорни към учебния процес!

При настъпила промяна ще бъдете уведомени!

 

Силвия Баташка