Уважаеми ученици, родители и учители,

Във връзка със Заповед №РД 01-890 от 03.11.2021г. на министъра на здравеопазването, всички ученици преминават в обучение от разстояние от 08.11.2021г. Провеждането на учебните занятия ще бъде във Школо – Виртуална класна стая.

Моля, родителите на учениците да окажат съдействие относно осигуряване присъствието им в учебните часове!

Моля, учениците да спазват седмичното разписание и съответния дневен режим!

При настъпване на промяна ще бъдете уведомени!

Силвия Баташка