УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ,

Уведомявам всички ученици, обучаващи се в дневна форма на обучение, че от утре – 16.11.2021г. преминават в ОРЕС – Школо – Виртуална класна стая до подобряване на епидемичната обстановка.

При настъпила промяна ще бъдете своевременно уведомени!

Силвия Баташка