Отчет към 31.03.2021г.  приет на Общо събрание № 2  от 13.04.2021г

отчет 06.2021    Приет на общо събрание №3  от 14.06.2021г

ОТЧЕТ 09.2021г.    Приет на Общо събрание № 4 от 02.11.2021г 

БЮДЖЕТ (1) Бюджет за 2021г.

Отчет към 31.12.2021г., приет на Общо събрание №1 от 06.01.2022г.  Отчет 31.12.2021