Отчет към 31.12.2021г., приет на Общо събрание №1 от 06.01.2022г.  Отчет 31.12.2021

Бюджет 2022 БЮДЖЕТ 2022

Отчет към 31.03.2022г., приет на Общо събрание №2 от 11.04.2022г. Отчет 31.03.2022г.