Отчет към 31.12.2021г., приет на Общо събрание №1 от 06.01.2022г.  Отчет 31.12.2021

Бюджет 2022 БЮДЖЕТ 2022

Отчет към 31.03.2022г., приет на Общо събрание №2 от 11.04.2022г. Отчет 31.03.2022г.

Отчет към 30.06.2022г., приет на Общо събрание №4/01.07.2022г.   Отчет към 30.06.2022г.  

Отчет към 30.09.2022г., приет на Общо събрание №6/25.10.2022г.  Отчет на бюджета 30.09.2022

Отчет към 31.12.2022г., приет на Общо събрание № 1 / 13.01.2023г.  Отчет към 31.12.2022г. (1)

Отчет към 31.03.2023г., приет на Общо събрание #2 от 20.04.2023г. OTChET_03.2023G

Отчет към 30.06.2023г., приет на Общо събрание №3 от 14.07.2023г.  отчет на бюджет 30.06.23

Отчет към 30.09.2023г., приет на Общо събрание № 5 от 19.10.2023г. Отчет към 09.2023г.

Годишен отчет за изпълнението на бюджет 2023г., приет на Общо събрание №6 от 05.01.2024г. и Протокол №7 от 12.01.2024г.  Годишен отчет

Отчет към 31.03.2024г., приет на Общо събрание №7 от 16.04.2024г., Отчет 03.2024г.