Педагогическия колектив на училището ще проведе обучение на тема „Проекто-базирано обучение“ в периода от 16-18.02.2024г. В гр. Сандански, хотел Пирин.