Представяне на добра практика: Отсъствията на учениците, взаимодействие с родители и институции в Община Ихтиман.

Събитието се проведе в гр. Велинград