На 28.11.2022г. се проведе среща – разговор на тема: „Отсъствията на учениците и тяхното поведение“ .

На срещата присъстваха: г-н Йордан Томов – експерт приобщаващо образование

г-жа Силвия Арнаутска – експерт образование към Община Ихтиман

г-жа Събина Иванова – инспектор  ДПС към РУ- Ихтиман

г-н Аргиров – общински съветник и лидер на общността

г-жа Антония Борисова и г-жа Николета Зашева – представители на ЦОП – гр. Ихтиман

Родители и ученици

На проведеното събитие се отзоваха родители и ученици, като темата за ранните бракове, социалната и битова среда и неангажираността към образованието  бяха приоритете в разговорите. Родители изказаха своето мнение и проблеми, които оказват влияние върху посещението на дуцата им в училище. Пътят към решение на проблемите остава отворен.

Благодаря на всички присъстващи!

Силвия Баташка