Целта на проекта е подобряване на връзката между професионалното образование и реалния бизнес сектор чрез създаване на Образователен парк за обучение на практически подготвени и конкурентоспособни ученици

Дейности:

Дейност 1 Сформиране на екип и управление на проекта

Дейност 2 Пресконференция за начало на проекта

Дейност 3 Подготовка на тръжни процедури за избор на изпълнители

Дейност 4 Обучение на учител

Дейност 5 Изработване на учебна програма съвместно с работодателя-партньор

Дейност 6 Изграждане и поддръжка на образователен парк

Дейност 7 Обучение на ученици от целевата група

Дейност 8 Учебно посещение на предприятието-партньор

Дейност 9 Кръгла маса „Изискванията на работодателите днес“

Дейност 10 Учебно посещение на производствени предприятия и наблюдение на производствен цикъл

Дейност 11 Мотивационни срещи „Млади дизайнери разказват…“

Дейност 12 Открит урок „Зад блясъка на модата“

Дейност 13 Конкурс-ревю и изложба „Ежедневието през вековете“

Дейност 14 Презентационна среща с работодатели

Дейност 15 Закриваща пресконференция

Дейност 16* Мониторинг и отчитане