📌Ако видите някой да носи червена панделка на първия ден от декември, това ще бъде напомняне за Световния ден за борба със СПИН. Една възможност за световната общност да се събере, за да подкрепи приблизително 34 милиона души, живеещи с ХИВ, и да си припомни за милиони, които са починали от вируса.
📌В ПГ „Васил Левски“ – гр. Ихтиман се проведе информационна среща по темата, с лектори от Център за обществена подкрепа – Анелия Спасова – психолог и Антония Борисова – социален работник и Ели Шопова – училищен психолог. Красимир Ботев – медиатор към ПГ „Васил Левски“ и част от педагогическите специалисти бяха гости на срещата, а Паулина Герова – Секретар на Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните предостави контрацептивни средства, предпазващи от ХИВ.
❗Тъй като юношеството е възрастов период на крайности и рисково поведение, учениците бяха запознати и с последствията, касаещи конкретно здравето им.
🧐Интересът на децата пролича и с уместно задаваните въпроси и приемането на идеята за отговорността към личното здраве.