Днес, 22.02.2023г. се проведе среща на учениците от 12 клас с представители на Дирекция „Бюро труда“ гр. Ихтиман във връзка с кариерното им ориентиране след завършване на средно образование. Беше предствено видео относно начина на изготвяне на CV и добро представяне пред работодател.