ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР.ИХТИМАН

Име и фамилия

Преподавател по:

1.

Ели Шопова

Психолог
2.

Силвия Баташка

Философия, Гражданско образование
3.

Радослава Ангелова

Икономика
4.

Даниела Мандажиева

Професионално обучение – селскостопански предмети
5. Росица Димитрова Математика и Иформационни технологии

6.

Ивелина Йорданова

Математика и Информационни технологии

7.

Екатерина Белишка

Български език и литература

8.

Наталия Стойчева

Български език и литература

9.

Иван Йорданов

Български език и литература

10.

Вената Ненова

Информационни технологии и Професионално обучение

11.

Йорданка Коларова

Английски език

12.

Антонина Попова

Английски език

13.

Цвета Минкина

Руски език

14.

Йорданка Борисова История и цивилизация
      15. Николинка Стоянова Учител – общообразователен предмет

16.

Кристина Илиева

География и икономика

17.

Лилия Илиева

Философия, Гражданско образование

18.

Диана Кьосева

Физика и астрономия, Химия и опазване на околната среда

19.

Веселина Лазарова

Професионално обучение – Автотранспортна техника

20.

Дияна Джахова Биология и здравно образование
     21. Станислав Илиев Физическо възпитание и спорт

22.

Мария Корбанколева

Физическо възпитание и спорт

23.

Лина Танкишева

Професионално обучение

24.

Йорданка Медарова

Професионално обучение – Икономически предмети

25.

Анелия Делиева

Професионално обучение – Икономически предмети

26.

Йорданка Бонева

Професионално обучение – Селскостопански предмети

27.

Светломир Ангелов

Професионално обучение – Автотранспротна техника

28.

Светлана Юрукова

Професионално обучение – Икономически дисциплини

29.

Елена Додова

Професионално обучение – Текстилна промишленост

30.

Петя Рангелова

Професионално обучение

31.                 

Валнетин Балджийски                  Инструктор – Кт. В и Ткт