УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ,

Уведомявам Ви, че е настъпила промяна в графика за дейности за провеждане на ДЗИ август-септември, учебна 2020/2021 г. Предлагам на Вашето внимание Заповед на министъра на образованието и науката:

Силвия Баташка

zapoved_rd09_1261_17.06.2021_1_