Педагогически специалисти на ПГ „Васил Левски“ ще проведат обучение:

  1. Тема: „Партниране с родители – как да се реализира ефективно в училищна среда“
  2. Лектор: Иван Пейчев
  3. Период на провеждане: 15-16.07.2022г.
  4. Начало: 12.00 часа – 15.07.2022г., край: 16.07.2022г. – 12.15 часа, 16 академични часа, частично присъствени
  5. Обучителна организация: Академия „Школо“
  6. Участиници: 25 педагогически специалисти
  7. Място на провеждане: Слънчев бряг, хотел „Бургас“