🚭ТЮТЮНЪТ – ЗАПЛАХА ЗА НАШАТА ОКОЛНА СРЕДА🚭
📌Държавите-членки на Световната здравна организация създадоха Световен ден без тютюн през 1987 г., за да привлекат вниманието на световно ниво към тютюневата епидемия и предотвратимата смърт и болести, които тя причинява.
📌В ПГ “Васил Левски“ се проведе лекция относно опасностите от употребата на тютюн. На учениците се представи идеята за екологично мислене – как да защитят живота на нашата планета и как могат да заявят правото си на здраве и здравословен живот чрез избягване употребата на тютюневи изделия.
🧠💪„Здрав дух в здраво тяло“ – учителят по Физическо възпитание и спорт – Станислав Илиев и психологът – Ели Шопова представиха нагледен експеримент каква субстанция приема човешкия организъм след само половин цигара.
❗Дейността е с цел да се даде възможност на младите хора да се противопоставят на тютюневата индустрия като се разсеят лъжите и се стимулира отказа да се използват продуктите й.
📌Държавите-членки на Световната здравна организация създадоха Световен ден без тютюн през 1987 г., за да привлекат вниманието на световно ниво към тютюневата епидемия и предотвратимата смърт и болести, които тя причинява.
📌В ПГ “Васил Левски“ се проведе лекция относно опасностите от употребата на тютюн. На учениците се представи идеята за екологично мислене – как да защитят живота на нашата планета и как могат да заявят правото си на здраве и здравословен живот чрез избягване употребата на тютюневи изделия.
🧠💪„Здрав дух в здраво тяло“ – учителят по Физическо възпитание и спорт – Станислав Илиев и психологът – Ели Шопова представиха нагледен експеримент каква субстанция приема човешкия организъм след само половин цигара.
❗Дейността е с цел да се даде възможност на младите хора да се противопоставят на тютюневата индустрия като се разсеят лъжите и се стимулира отказа да се използват продуктите й.