Организация на обучение от 21.02.2022г.

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ, Уведомявам Ви, че от 21.02.2022г. всички ученици ще преминат в присъствено обучение при спазване на Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка, утвърдени със Заповед № РД 09-4756/30.11.2021г. и посл.изм. Заповед № РД 09-4982/14.12.2022г. на МОН. Учениците продължават с тестването за COVID-19 всеки понеделник и съгласно дадено съгласие от родител. Времетраенето на учебните часове е 40 минути. Силвия Баташка  

By |февруари 18th, 2022|Новини|

Организация на обучение от 07.02.2022г.

Уважаеми ученици и родители, Уведомявам Ви, че Софийска област е все още в Етап три от Националния план и Решение на Областен оперативен щаб е прието: обучението на учениците ще се извършва при ротация 50% от паралелките през следващите две седмици. От 07.02.2022г. - ще бъдат в ОРЕС - 8, 9 и 11 клас, присъствена форма - 10 и 12 клас. От 14.02.2022г. - ще бъде в ОРЕС - 10 и 12 клас, [...]

Организация на учебния процес от 27.01.2022г.

Уважаеми ученици,  Уважаеми родители, Уведомявам Ви за настъпила промяна в организацията на учебния процес за дните 27 и 28.01.2022г., както следва: Присъствено обучение - 10 а, б, г и 12 а, б клас ОРЕС - 8, 9 , 10 в, 11 и 12 в,г клас Промените са наложи във връзка с усложнената епидемична обстановка - COVID-19 в София област. Силвия Баташка

Организация на обучение от 24.01.2022г.

Уважаеми ученици и родители, Учениците продължават да се обучават от 24.01.2022г , както следва: Присъствено обучение - класове ОРЕС - класове 8 а, б, 10 а,б, г, 10 а, б, г, 11а, 12 а, б класове 8 в,г , 9 в, 10 в, 11 б, в, г, 12 в,г класове Времетраенене на учебните часове - 40 минути. С уважение, Силвия Баташка

Организация на обучението от 20.01.2022г.

Уважаеми ученици и родители, Учениците продължават да се обучават от 20.01.2022г , както следва: Присъствено обучение - класове ОРЕС - класове 8 а, б, 9 а, б, г, 10 а, б, г, 11а, 12 а, б класове 8 в,г , 9 в, 10 в, 11 б, в, г, 12 в,г класове Времетраенене на учебните часове - 40 минути. С уважение, Силвия Баташка

Организация на учебния процес от 17.01.2022г.

Уважаеми ученици и родители, Учениците продължават да се обучават от 17.01.2022г , както следва: Присъствено обучение - класове ОРЕС - класове 8 а, б, 9 а, б, г, 10 а, 10 г, 11а, 12 а, б класове 8 в,г , 9 в, 10 б,в, 11 б, в, г, 12 в,г класове Времетраенене на учебните часове - 40 минути. С уважение, Силвия Баташка

Обучение от 12.01.2022г.

Уважаеми ученици и родители, Уведомявам Ви за организираното обучение от 12.01.2022г., както следва 12.01.2022г. - 9 б клас и 13.01.2022г. - 10 а клас Присъствено обучение - класове ОРЕС - класове 8 а, б, 9 б, 9 г, 10 а, 10 г, 11 а, 12 а, б класове 8 в,г , 9 а,в, 10 б,в, 11 б, в, г, 12 в,г класове Силвия Баташка

Организация на обучение от 10.01.2022г.

Уважаеми ученици и родители, Учениците продължават да се обучават от 10.01.2022г , както следва: Присъствено обучение - класове ОРЕС - класове 8 а, б, 10 г, 11а, 12 а, б класове 8 в,г , 9а,б,в,г, 10а, б,в, 11 б, в, г, 12 в,г класове Времетраенене на учебните часове - 40 минути. С уважение, Силвия Баташка

Обучение – график на класове от 16.12.2021г.

Уважаеми ученици и родители, Уведомявам Ви, че се провеждат присъствени учебни занятия за класовете, достигнали 30% съгласие за тестване в училищна среда за Covid-19 от 16.12.2021г. Това са класовете - VII а, б, XII а,б клас. Учениците подали своите декларации може да присъстват в учебните часове. Останалите ученици са в ОРЕС при спазване на седмичното разписание, времетраене на учебните часове, Виртуална класна стая-Школо. При промяна ще бъдете уведомени. Силвия Баташка

By |декември 15th, 2021|Новини|
Go to Top