В ПГ „Васил Левски“ – гр. Ихтиман Денят на толерантността беше отбелязан от учениците на Ученическия парламент, които приобщиха ученици от различни класове в общата идея за добронамереност, търпимост и уважение. Всеки клас беше запознат със същността на Деня и всеки ученик ползва уникалния отпечатък на пръста си да заяви своята индивидуалност, но и желанието си да се впише в „Сърцето на толерантността“ като знак за принадлежност към всички, които могат да приемат различието.
Беше презентиран кратък филм, разкриващ стереотипите относно предразсъдъците за външния вид на хората, а с един клас беше разиграна играта „Вълшебният автобус“ /материал от обучение по „Психология на личността и развитието в детска и училищна възраст. Адлерианска психология“ с преподавател доц. д-р Венета Узунова, ДИПКУ – Тракийски университет/.
Ден, изпълнен с динамика, позитивни идеи и приемственост.