About Силвия Баташка

This author has not yet filled in any details.
So far Силвия Баташка has created 21 blog entries.

График на обучение за периода от 29.11.2021г до 03.12.2021г

Уважаеми ученици и родители, Уведомявам Ви, че се провеждат присъствени учебни занятия на 50% от паралелките в училищата поради достигната 14-дневна заболяемост между 250 и 500 на 100 000 население в изпълнение на т.4-5 от Заповед №РД 09-4201/05.11.2021 г. на МОН и т.19 от Заповед № РД -01-890/03.11.2021 г. на МЗ,   от 29.11.2021 г. до 03.12.2021 г. вкл.- за община Ихтиман. Присъствено се обучават - 9 а,б,в,г / 11 а,б,в,г / 12 а, в клас ОРЕС - 8 а,б,в,г [...]

ОРЕС от 16.11.2021г.

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ, Уведомявам всички ученици, обучаващи се в дневна форма на обучение, че от утре - 16.11.2021г. преминават в ОРЕС - Школо - Виртуална класна стая до подобряване на епидемичната обстановка. При настъпила промяна ще бъдете своевременно уведомени! Силвия Баташка

Обучение от 09.11 – 15.11.2021г.

Уважаеми ученици, родители и учители,  Във връзка с промяна в епидемичната обстановка, Ви уведомявам за промяна на начина на обечение от 09.11.2021г. до 15.11.2021г., както следва: Присъствено обучение учат - 8, 10, 12 а и 12 б клас. ОРЕС са учениците от  - 9, 11, 12 в и 12 г клас. При нова промяна ще бъдете уведомени! Силвия Баташка

ОРЕС от 04.11.2021г.

Уважаеми ученици, родители и учители, Във връзка със Заповед №РД 01-890 от 03.11.2021г. на министъра на здравеопазването, всички ученици преминават в обучение от разстояние от 08.11.2021г. Провеждането на учебните занятия ще бъде във Школо - Виртуална класна стая. Моля, родителите на учениците да окажат съдействие относно осигуряване присъствието им в учебните часове! Моля, учениците да спазват седмичното разписание и съответния дневен режим! При настъпване на промяна ще бъдете уведомени! Силвия Баташка

График на обучение за периода от 28.10.2021г. до 05.11.2021г.

Уважаеми ученици, родители и учители, Със Заповед № 09-3875 от 27.10.2021г. на министъра на образованието и науката обявява график за обучение за периода от 28.10.2021г. до 05.11.2021г., както следва: - учениците от 8 и 10 клас - преминават в ОРЕС - учениците от 9, 11 и 12 клас - остават в присъствена среда Силвия Баташка

By |октомври 27th, 2021|Новини|

Възстановяване на присъствен учебен процес 25.10 – 29.10.2021г.

Уважаеми родители, ученици и учители, Във връзка с Заповед №РД 09-3596 от 20.10.2021г на МОН, Заповед № РД 01-856 от 19.10.2021г на МЗ, Заповед № РД 09-3660 от 21.10.2021г. на МОН и Писмо № РД-20-1410 от 22.10.2021г. на РУО - София област, Ви уведомявам, че присъствения учебен процес се възстановява за всички ученици на ПГ "Васил Левски" гр. Ихтиман от 25.10.2021г. Времетраененто на учебните часове е 45 минути, 10 минути междучасия и едно [...]

By |октомври 22nd, 2021|Новини|

График на обучение за периода от 12-22.10.2021г.

Уважаеми ученици, родители и учители, Уведомявам Ви, че София област се намира в тъмночервена зона, което налага преминавенто на обучение, както следва: - учениците от 8 клас и 12 клас - остават да се обучават в присъствена форма, а учениците от 9, 10 и 11 клас преминават в ОРЕС - класна стая в Школо- за периода от 12.10 до 17.10.2021г. - учениците от 10 клас - са в присъствено обучение, а учениците от [...]

By |октомври 11th, 2021|Новини|

Промяна на график при провеждане на ДЗИ август-септември 2021г.

УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ, Уведомявам Ви, че е настъпила промяна в графика за дейности за провеждане на ДЗИ август-септември, учебна 2020/2021 г. Предлагам на Вашето внимание Заповед на министъра на образованието и науката: Силвия Баташка zapoved_rd09_1261_17.06.2021_1_

Възстановяване на присъствено обучение

Уважаеми ученици и родители, Със Заповед № РД 01-355 от 18.05.2021г. на министъра на здравеопазването се възстановяват присъствените учебни часове за всички класове на ПГ "Васил Левски" от 31. 05.2021г. - 8, 9, 10 и 11 клас. Въведените противоепидемични мерки, свързани с COVID - 19 продължават да се спазват. Моля, учениците и родители да бъдат отговорни към създалата се ситуация - Епидемия COVID-19!

Go to Top