Новини

Обучение

By |март 24th, 2023|Categories: Новини|

Провеждане на организирано обучение: Изпърнител: "Евроклас - консулт" ЕООД Тема: Формиране на ключови умения за работа в екип. Период:24-05.04.2023г. Форма: Частично - присъствена, 32 академични [...]

Неучебни дни

By |януари 20th, 2023|Categories: Новини|

Уважаеми родители и ученици, Със Заповед на МЗ с №РД-01-45/18.01.2023г. и Заповед № РД - 09 - 79/19.01.2023г.  дните от 23.01.2023г. до 27.01.2023г. са определени [...]

Провеждане на среща-разговор на тема „Отсъствията на учениците и тяхното поведение“

By |декември 20th, 2022|Categories: Новини|

На 28.11.2022г. се проведе среща - разговор на тема: "Отсъствията на учениците и тяхното поведение" . На срещата присъстваха: г-н Йордан Томов - експерт приобщаващо [...]

Go to Top