ДНЕВЕН РЕЖИМ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01-07.02.2024Г.

ДНЕВЕН РЕЖИМ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА  ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.02.2024Г. ДО 07.02.2024Г. 8 ДО 12 КЛАС Час   Начало      Край Продължителност 1       08:00         08:40         40 мин 2       08:50         09:30         40 мин 3       09:40         10:20         40 мин 4       10:40         11:20         40 мин 5       11:30         12:10         40 мин 6       12:20         13:00         40 мин 7       13:10         13:50         40 мин 8       14:00         14:40         40 мин Провеждането на учебните часове е съгласно седмичното разписание!

Обучение в електронна среда

В периода от 01.02.2024г. и 07.02.2024г. на територия на София област са въведени временни противоепидемични мерки със заповед № РД 01-93 от 24.01.2024г., с изменение Заповед №РД 01-123/30.01.2024г. на РЗИ София област и Заповед РД 09-244/31.01.2024г. на МОН. Обучението преминава в електронна среда чрез използване на Teams. Вашите класни ръководители са наразположение при възникване на проблем! С уважение, Силвия Баташка

Обявяване на грипна обстановка на територията на София област

Уважаеми родители и ученици,  Уведомявам Ви, че съгласно заповед № РД 01-93 от 24.01.2024г. на директора на РЗИ София област са въведени противоепидемична мерки за периода от 25.01.2024г. до 01.02.2024г. Силвия Баташка

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024Г.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024Г.   УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ, Стартира срока за подаване на заявление по чл.3, ал.11 от Наредба 1 от 2020г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация: - заявление до директора, в което вие правите избор на начина за явяване на изпита: чрез тема или защита на дипломен проект. Заявлението може да бъде подадено в срок до 15.12.2023г. в деловодството на училището. Информация може да [...]

By |октомври 27th, 2023|Новини|

Обучение

Екипа на ПГ "Васил Левски" ще вземе участие в обучение на тема: Подкрепа за личностно развитие в училищните практики" Период: 15-18.07.2023г. гр. Бургас, х-л Бургас Обучителна организация: Школо Лектор: Иван Пейчев

Обучение

Провеждане на организирано обучение: Изпърнител: "Евроклас - консулт" ЕООД Тема: Формиране на ключови умения за работа в екип. Период:24-05.04.2023г. Форма: Частично - присъствена, 32 академични часа, 2 квалификационни кредита гр. Сандански, Интерхотел Сандански

Неучебни дни

Уважаеми родители и ученици, Със Заповед на МЗ с №РД-01-45/18.01.2023г. и Заповед № РД - 09 - 79/19.01.2023г.  дните от 23.01.2023г. до 27.01.2023г. са определени за неучебни дни!  

Провеждане на среща-разговор на тема „Отсъствията на учениците и тяхното поведение“

На 28.11.2022г. се проведе среща - разговор на тема: "Отсъствията на учениците и тяхното поведение" . На срещата присъстваха: г-н Йордан Томов - експерт приобщаващо образование г-жа Силвия Арнаутска - експерт образование към Община Ихтиман г-жа Събина Иванова - инспектор  ДПС към РУ- Ихтиман г-н Аргиров - общински съветник и лидер на общността г-жа Антония Борисова и г-жа Николета Зашева - представители на ЦОП - гр. Ихтиман Родители и ученици На проведеното събитие [...]

By |декември 20th, 2022|Новини|
Go to Top