График на обучение за периода от 29.11.2021г до 03.12.2021г

Уважаеми ученици и родители, Уведомявам Ви, че се провеждат присъствени учебни занятия на 50% от паралелките в училищата поради достигната 14-дневна заболяемост между 250 и 500 на 100 000 население в изпълнение на т.4-5 от Заповед №РД 09-4201/05.11.2021 г. на МОН и т.19 от Заповед № РД -01-890/03.11.2021 г. на МЗ,   от 29.11.2021 г. до 03.12.2021 г. вкл.- за община Ихтиман. Присъствено се обучават - 9 а,б,в,г / 11 а,б,в,г / 12 а, в клас ОРЕС - 8 а,б,в,г [...]

ОРЕС от 16.11.2021г.

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ, Уведомявам всички ученици, обучаващи се в дневна форма на обучение, че от утре - 16.11.2021г. преминават в ОРЕС - Школо - Виртуална класна стая до подобряване на епидемичната обстановка. При настъпила промяна ще бъдете своевременно уведомени! Силвия Баташка

Обучение от 09.11 – 15.11.2021г.

Уважаеми ученици, родители и учители,  Във връзка с промяна в епидемичната обстановка, Ви уведомявам за промяна на начина на обечение от 09.11.2021г. до 15.11.2021г., както следва: Присъствено обучение учат - 8, 10, 12 а и 12 б клас. ОРЕС са учениците от  - 9, 11, 12 в и 12 г клас. При нова промяна ще бъдете уведомени! Силвия Баташка

ОРЕС от 04.11.2021г.

Уважаеми ученици, родители и учители, Във връзка със Заповед №РД 01-890 от 03.11.2021г. на министъра на здравеопазването, всички ученици преминават в обучение от разстояние от 08.11.2021г. Провеждането на учебните занятия ще бъде във Школо - Виртуална класна стая. Моля, родителите на учениците да окажат съдействие относно осигуряване присъствието им в учебните часове! Моля, учениците да спазват седмичното разписание и съответния дневен режим! При настъпване на промяна ще бъдете уведомени! Силвия Баташка

График на обучение за периода от 28.10.2021г. до 05.11.2021г.

Уважаеми ученици, родители и учители, Със Заповед № 09-3875 от 27.10.2021г. на министъра на образованието и науката обявява график за обучение за периода от 28.10.2021г. до 05.11.2021г., както следва: - учениците от 8 и 10 клас - преминават в ОРЕС - учениците от 9, 11 и 12 клас - остават в присъствена среда Силвия Баташка

By |октомври 27th, 2021|Новини|

Възстановяване на присъствен учебен процес 25.10 – 29.10.2021г.

Уважаеми родители, ученици и учители, Във връзка с Заповед №РД 09-3596 от 20.10.2021г на МОН, Заповед № РД 01-856 от 19.10.2021г на МЗ, Заповед № РД 09-3660 от 21.10.2021г. на МОН и Писмо № РД-20-1410 от 22.10.2021г. на РУО - София област, Ви уведомявам, че присъствения учебен процес се възстановява за всички ученици на ПГ "Васил Левски" гр. Ихтиман от 25.10.2021г. Времетраененто на учебните часове е 45 минути, 10 минути междучасия и едно [...]

By |октомври 22nd, 2021|Новини|

График на обучение за периода от 12-22.10.2021г.

Уважаеми ученици, родители и учители, Уведомявам Ви, че София област се намира в тъмночервена зона, което налага преминавенто на обучение, както следва: - учениците от 8 клас и 12 клас - остават да се обучават в присъствена форма, а учениците от 9, 10 и 11 клас преминават в ОРЕС - класна стая в Школо- за периода от 12.10 до 17.10.2021г. - учениците от 10 клас - са в присъствено обучение, а учениците от [...]

By |октомври 11th, 2021|Новини|

Промяна на график при провеждане на ДЗИ август-септември 2021г.

УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ, Уведомявам Ви, че е настъпила промяна в графика за дейности за провеждане на ДЗИ август-септември, учебна 2020/2021 г. Предлагам на Вашето внимание Заповед на министъра на образованието и науката: Силвия Баташка zapoved_rd09_1261_17.06.2021_1_

Възстановяване на присъствено обучение

Уважаеми ученици и родители, Със Заповед № РД 01-355 от 18.05.2021г. на министъра на здравеопазването се възстановяват присъствените учебни часове за всички класове на ПГ "Васил Левски" от 31. 05.2021г. - 8, 9, 10 и 11 клас. Въведените противоепидемични мерки, свързани с COVID - 19 продължават да се спазват. Моля, учениците и родители да бъдат отговорни към създалата се ситуация - Епидемия COVID-19!

Go to Top