Обучение

Екипа на ПГ "Васил Левски" ще вземе участие в обучение на тема: Подкрепа за личностно развитие в училищните практики" Период: 15-18.07.2023г. гр. Бургас, х-л Бургас Обучителна организация: Школо Лектор: Иван Пейчев

Обучение

Провеждане на организирано обучение: Изпърнител: "Евроклас - консулт" ЕООД Тема: Формиране на ключови умения за работа в екип. Период:24-05.04.2023г. Форма: Частично - присъствена, 32 академични часа, 2 квалификационни кредита гр. Сандански, Интерхотел Сандански

Неучебни дни

Уважаеми родители и ученици, Със Заповед на МЗ с №РД-01-45/18.01.2023г. и Заповед № РД - 09 - 79/19.01.2023г.  дните от 23.01.2023г. до 27.01.2023г. са определени за неучебни дни!  

Провеждане на среща-разговор на тема „Отсъствията на учениците и тяхното поведение“

На 28.11.2022г. се проведе среща - разговор на тема: "Отсъствията на учениците и тяхното поведение" . На срещата присъстваха: г-н Йордан Томов - експерт приобщаващо образование г-жа Силвия Арнаутска - експерт образование към Община Ихтиман г-жа Събина Иванова - инспектор  ДПС към РУ- Ихтиман г-н Аргиров - общински съветник и лидер на общността г-жа Антония Борисова и г-жа Николета Зашева - представители на ЦОП - гр. Ихтиман Родители и ученици На проведеното събитие [...]

By |декември 20th, 2022|Новини|

Проведено обучение на педагогически специалисти

Педагогически специалисти на ПГ "Васил Левски" ще проведат обучение: Тема: "Партниране с родители - как да се реализира ефективно в училищна среда" Лектор: Иван Пейчев Период на провеждане: 15-16.07.2022г. Начало: 12.00 часа - 15.07.2022г., край: 16.07.2022г. - 12.15 часа, 16 академични часа, частично присъствени Обучителна организация: Академия "Школо" Участиници: 25 педагогически специалисти Място на провеждане: Слънчев бряг, хотел "Бургас"

Организация на учебната седмица от 14.03.2022г

Уважаеми ученици и родители, Уведомявам Ви, че от 14.03.2022г. до 18.03.2022г. учебния процес ще протече във виртуална класна стая на Школо. Обучението ще се осъществи в електронна среда при спазване на седмичното разписание и времетраене на учебен час от 40 минути. Моля, бъдете отговорни към учебния процес! При настъпила промяна ще бъдете уведомени!   Силвия Баташка

Организация на обучение от 21.02.2022г.

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ, Уведомявам Ви, че от 21.02.2022г. всички ученици ще преминат в присъствено обучение при спазване на Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка, утвърдени със Заповед № РД 09-4756/30.11.2021г. и посл.изм. Заповед № РД 09-4982/14.12.2022г. на МОН. Учениците продължават с тестването за COVID-19 всеки понеделник и съгласно дадено съгласие от родител. Времетраенето на учебните часове е 40 минути. Силвия Баташка  

By |февруари 18th, 2022|Новини|
Go to Top